Droneguide til begyndere: Sådan styrer du din drone

I denne guide vil du lære at navigere med droner og quadkoptere. Alle oplever forskellige udfordringer, når de første gang begiver sig ud i at flyve med droner og quadkoptere. Droneflyvning indebærer en stejl indlæringskurve, og du vil konstant tilegne dig ny viden, hver gang du sender din drone til vejrs.

Hvis du har svært ved at manøvrere din drone, er nybegynder inden for droneflyvning, eller hvis du ønsker at forfine dine færdigheder, så vil denne guide lede dig smidigt igennem hele flyveprocessen.

Uanset hvilken model af drone du ejer, vil denne guide hjælpe dig med at forberede din første flyvning, flyve på en sikker måde, blive bekendt med styringen og lære både grundlæggende og avancerede teknikker inden for droneflyvning.

Vores mål er at eliminere enhver form for usikkerhed ved at give dig en guide, der dækker en tjekliste før flyvning, principperne bag styring, overvågning af din drones flymønster og endda introduktion til nogle avancerede flyvningsteknikker.

Hvis du endnu ikke har anskaffet dig en drone, vil du også modtage råd angående valg af en passende model.

I denne guide vil du lære følgende:

 • Definitioner

 • Styring af dronen

 • Brug af fjernkontrol / sender

 • Oversigt over hovedkomponenterne på dronen

 • Tjekliste før flyvning

 • Identifikation af træningsområder

 • Opstart af din droneflyvning

 • Opnåelse af svæveposition og landing

 • Manøvrering til højre/venstre, bagud/fremad

 • Flyvning i et kvadratisk mønster

 • Flyvning i cirkulær bane

 • Brug af Yaw-styring til dronerotation

 • Begynderteknikker med din kameradrone

 • Avancerede flyvningsteknikker

 • Næste skridt

Definitioner

Gængse Udtryk:

Synslinje/Line of Sight: Piloten har mulighed for at iagttage dronen under flyvningen.

FPV/First-Person-View (Førstepersonssyn): Piloten kan se, hvor dronen flyver ved hjælp af dronens kamera. Dette kan også suppleres med FPV-briller.

1.1 Komponenter af Dronen:

Fjernkontrol/Transmitter: Den håndholdte enhed, der giver dig mulighed for at kontrollere dronen og foretage indstillinger.

Propeller: De roterer i overensstemmelse med pilotens manuelle styring. Intensiteten af propellernes rotation følger intensiteten af quadcopterens bevægelser.

Kamera: Mange droner leveres enten med et kamera eller muliggør fastgørelse af et kamera til dronen. Dette gør det muligt for piloterne at tage luftfotografier og -film.

1.2 Styring og Kontrol

(Bemærk: Af hensyn til enkelheden antager denne artikel, at venstre styrepind styrer Yaw og Throttle, mens højre styrepind styrer Roll og Pitch. Nogle fjernkontroller tillader piloten at ombytte disse funktioner afhængigt af pilotens præferencer.)

Roll: Udføres ved at skubbe den højre styrepind til højre eller venstre.

Pitch: Udføres ved at skubbe den højre styrepind fremad eller bagud. Dronen hælder og bevæger sig henholdsvis fremad eller bagud.

Yaw: Udføres ved at skubbe den venstre styrepind enten til venstre eller højre. Dronen drejer derefter mod venstre eller højre. Dronens front vil pege i forskellige retninger og hjælper med at ændre retning under flyvningen.

Throttle: For at hæve dronen, skubbes den venstre styrepind fremad. For at sænke dronen trækkes den venstre styrepind tilbage. Dette justerer quadcopterens højde.

Trim: Knapper på fjernkontrollen, der hjælper med at justere roll, pitch, yaw og throttle, hvis de er ude af balance.

Ror: Dette refererer til den venstre styrepind. Det angår dog direkte styring af yaw (i modsætning til throttle).

Aileron: Det refererer til den højre styrepind. Det angår dog direkte styring af roll (venstre og højre bevægelse).

Elevator: Det refererer til den højre styrepind. Det angår dog direkte styring af pitch (fremad og bagud bevægelse).

1.3 Manøvrering:

Bankdrejning: En konstant cirkulær drejning enten med uret eller mod uret.

Svævning: At holde sig i samme position, mens dronen er i luften. Dette opnås ved at justere throttle.

1.4 Flytilstande:

(Du kan normalt justere flytilstanden ved hjælp af specifikke knapper på din fjernkontrol / sender.)

Manuel: Ligner måden at flyve en helikopter på. Når du vipper dronen (roll), vil den ikke automatisk vende tilbage til sin oprindelige position. Selvom du giver slip på styrepinden og bringer den tilbage til midten, vil quadcopteren forblive i en vippet tilstand.

Attitude (Automatisk niveauregulering): Når begge styrepinde er centreret, vil dronens niveau automatisk udjævnes.

GPS Hold: Fører dronen tilbage til dens position, når begge styrepinde er centreret. Dette svarer til Attitude-tilstand (automatisk niveauregulering), men i dette tilfælde bruges GPS'en.

2. Styring af dronen

Styring af dronen Uanset hvilken styremetode der anvendes, vil en mere kraftfuld påvirkning af styrepinden få dronen til at bevæge sig hurtigere i begge retninger.

Ved starten bør du trykke let på styrepindene for at udføre små bevægelser med dronen.

Når du bliver mere fortrolig med styringen, kan du udføre mere præcise bevægelser.

Der er 4 hovedstyringer:

 • Roll/ Rulle

 • Pitch/ Hældning

 • Yaw

 • Throttle

2.1 Roll, Pitch, Yaw og Throttle for Quadcopter

På nedenstående billede ses en illustration af roll (rulle), pitch (hældning), yaw og throttle (gas) (venstre billede), samt dronen selv (højre billede).

Roll/ Rulle

Roll-bevægelsen får din drone til at bevæge sig mod venstre eller højre. Dette udføres ved at skubbe den højre styrepind på fjernkontrollen enten mod venstre eller mod højre.

Navnet "roll" bruges, fordi det bogstaveligt talt får dronen eller quadcopteren til at rulle.

Når du ruller til venstre, vil bunden af propellerne vende mod venstre. Dette får luften til at blive skubbet mod venstre, hvilket igen tvinger dronen til at flyve mod højre.

Det samme princip gælder, når du ruller mod højre, bortset fra at propellerne nu skubber luften mod højre og dermed får dronen til at flyve mod venstre.

Pitch

For at udføre en pitch-bevægelse skubber du den højre styrepind på fjernkontrollen enten fremad eller bagud. Dette vil få dronen til at vippe og resultere i en bevægelse enten fremad eller bagud.

Yaw Yaw-bevægelsen kan virke lidt forvirrende i begyndelsen, men det bliver hurtigt lært. Det essentielle er, at det får dronen til at rotere enten med uret eller mod uret.

Dette opnås ved at skubbe den venstre styrepind enten til venstre eller til højre.

Se også videoen nedenfor for en demonstration:

Yaw anvendes normalt samtidig med throttle under kontinuerlig flyvning. Dette tillader piloten at udføre cirkler og mønstre. Det giver også mulighed for, at videografer og fotografer kan følge objekter, der ændrer retning.

Throttle

Throttle styrer den strøm, der sendes til propellerne på din drone, så den kan løfte sig op i luften. Når du flyver, er Throttle en konstant del af styringen.

For at aktivere Throttle skal du skubbe venstre styrepind fremad. For at reducere Throttle trækker du styrepinden tilbage.

Sørg for ikke at trække Throttle helt tilbage, før du er nogle centimeter over jorden. Ellers kan dronen tage skade, og din træning bliver kortvarig.

3. Fjernkontrol / sender

En fjernkontrol er en håndholdt enhed, der giver dig mulighed for at styre din drone eller quadcopter samt kontrollere dronens flyvebane. Når du foretager justeringer med styrepindene, sender den signaler til din drone og angiver, hvad den skal gøre i næste trin.

Billedet nedenfor viser en illustration af de forskellige komponenter på fjernkontrollen:

Fjernkontroller fås i forskellige udformninger og størrelser samt med forskellige funktioner. Dog er der visse komponenter, der er fælles for enhver fjernkontrol.

Højre styrepind

Højre styrepind styrer roll (rulle) og pitch (hældning).

Med andre ord bevæger den din drone til venstre/højre og bagud/fremad.

Venstre styrepind

Venstre styrepind styrer yaw (drejning) og throttle (gas).

Med andre ord får den din drone til at dreje med eller mod uret, og den justerer dens højde, mens du flyver.

Trim-knapper

Hver fjernkontrol har sine egne trim-knapper, som du kan se på billedet nedenfor:

Når du begynder at skubbe Throttle for at løfte din drone fra jorden, vil du opdage, at dronen automatisk hælder og bevæger sig i en bestemt retning (eller flere).

Dette opstår, når styringen ikke er i balance. For at udligne dette skal visse fjernkontroller trimmes.

Se begyndelsen af denne video, hvor piloten foretager trimning af et par af kontrollerne:

4. Primære Dronedele - En Oversigt

Når du lærer at flyve en drone, er det afgørende at forstå de komponenter, der udgør maskinen, du styrer.

I tilfælde af problemer vil du være i stand til at diagnosticere og løse problemet.

Her er de primære komponenter i en drone:

✔ Ramme

✔ Motorer

✔ Elektroniske hastighedsregulatorer (ESC)

✔ Flight Control Board

✔ Radiosender og modtager

✔ Propeller

✔ Batteri og oplader

Ramme: Rammen forbinder alle de andre komponenter. For en quadcopter kan den have enten en X-form eller en + -form.

Hvis du selv bygger din quadcopter, bør du overveje størrelsen og vægten af rammen og hvordan det kan påvirke din flyveoplevelse.

Motorer: Motorerne drejer propellerne. En quadcopter kræver fire motorer, da hver motor driver en enkelt propel.

Jo højere kV (motorhastighedskonstant), jo hurtigere vil motoren dreje. kV er ofte angivet som omdrejninger pr. volt. For eksempel vil en 1000 kV motor på en 10V forsyning dreje lige under 10.000 omdr./min.

Elektroniske hastighedsregulatorer (ESC): Disse kabelforbundne komponenter forbinder motorerne og batteriet. De sender signaler til motorerne og fortæller dem, hvor hurtigt de skal rotere.

På ethvert tidspunkt kan hver af dine motorer rotere med forskellige hastigheder. Dette muliggør manøvrering og retningsskift. Denne proces styres af elektroniske hastighedsregulatorer, derfor er de yderst vigtige.

Flight Control Board: Dette er "operatørchefen" for din drone. Det styrer accelerometer og gyroskoper, som igen styrer, hvor hurtigt hver motor drejer.

Radiosender: Din fjernbetjening, mens modtageren er antennen på dronen, der kommunikerer med fjernbetjeningen. Når du justerer på fjernbetjeningen, oversætter modtageren kommandoen og sender den til resten af drone-/quadcopter-systemet.

Propeller: Quadcopteren har fire propeller, og hver enkelt hjælper med at bestemme, hvilken retning dronen flyver.

Batteri: Dette er strømkilden til hele dronen. Det skal oplades og genoplades, da du uden batteri ikke kan flyve dronen.

Oplader: Opladeren lader dit batteri op, så du kan foretage flere flyvninger.

(Pro tip: Vi anbefaler at anskaffe flere batterier. På den måde behøver du ikke vente på, at det første batteri oplades, før du kan foretage flere flyvninger. Mens du oplader det første batteri, kan du bruge det andet, tredje, fjerde osv.)

5. Tjekliste inden flyvning

Vi anbefaler, at du gennemgår denne tjekliste før din droneflyvning. Tjeklisten sikrer både din og dronens sikkerhed.

Kontrollér altid følgende punkter inden flyvning med drone eller quadkopter:

✔ Hvis du har et kamera, skal du sikre dig, at dit micro SD-kort er isat.

✔ Kontrollér, at fjernkontrolens batteri er opladet.

✔ Kontrollér, at dronebatteriet er opladet.

✔ Indsæt batteriet.

✔ Bekræft, at batteriet er korrekt isat.

✔ Sørg for, at hver propel er fastgjort sikkert.

✔ Inspektion af dronen for løse dele.

✔ Kontroller for manglende eller løse skruer.

✔ Tænd fjernkontrollen.

✔ Hvis din quadcopter skal kalibreres og opnå GPS-lås, vent, indtil denne proces er afsluttet.

✔ Sikre tilstrækkelig plads til start og flyvning.

✔ Sørg for, at Throttle (venstre styrepind) er helt nede.

✔ Tænd senderen.

✔ Gå 3 eller 4 skridt tilbage (eller til en sikker afstand).

✔ Hold konstant øje med dronen.

✔ Oprethold altid direkte synskontakt under flyvning, så du altid kan se din drone.

6. Find et træningsområde

Der er områder i Danmark, der er markeret som "No-drone zones", hvor dronningflyvning ikke er tilladt. Disse områder er altid angivet i den seneste bekendtgørelse om droneflyvning. En mere bekvem måde at identificere disse områder på er gennem de virtuelle og opdaterede kort over flyzoner i Danmark. Det kan tage et par minutter at hente det nyeste og opdaterede kort. Tryk på kortet nedenfor for at se det aktuelle opdaterede kort.

Se de aktuelle områder, hvor flyvning ikke er tilladt på dronezoner.dk

7. Sådan starter du med at flyve din drone

Nu hvor du har forstået styringen og har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, er du klar til at tage din drone eller quadkopter i luften.

For at få din drone i luften er den eneste kontrolfunktion, du har brug for, Throttle-funktionen.

Skub langsomt Throttle (venstre styrepind) op for at få propellerne til at starte. Stop derefter.

Gentag dette flere gange, indtil du føler dig tryg ved følsomheden.

Skub Throttle langsomt op igen, indtil dronen løfter sig fra jorden og begynder at flyve. Træk derefter Throttle ned til nul for at lade dronen lande.

Du kan også se videoen nedenfor for at få instruktioner om, hvordan du starter din droneflyvning.

Gentag denne procedure 3-5 gange. Vær opmærksom på, om dronen begynder at dreje til venstre eller højre (Yaw), bevæge sig til venstre eller højre (Roll), eller gå baglæns eller fremad (Pitch).

Hvis du observerer nogen af disse bevægelser, der sker uden din indgriben, bør du bruge den tilsvarende trimknap til at afbalancere dem.

For eksempel, hvis du opdager, at dronen bevæger sig mod venstre, når du anvender Throttle, skal du justere "roll" trimknappen ved siden af højre styrepind.

Fortsæt med at finjustere trimmerne, indtil du opnår en relativt stabil svævning over jorden ved kun at bruge Throttle.

Tillykke! Nu har du lært, hvordan du får din drone til at lette.

8. Svævning i luften og landing

For at få dronen til at stige i luften, starter du med at bruge Throttle. Derefter foretager du blot små justeringer med den højre styrepind for at opretholde dronens svævende position.

Det kan også være nødvendigt at foretage små justeringer med den venstre styrepind (Yaw) for at forhindre dronen i at dreje.

Brug Throttle til at løfte dronen et passende stykke op fra jorden.

Foretag små justeringer med den højre styrepind (og venstre, hvis nødvendigt) for at holde dronen svævende på sin plads.

Når du er klar til at lande, sænker du langsomt Throttle.

Når dronen er en tomme eller to over jordoverfladen, lader du Throttle falde helt, så dronen lander roligt og kontrolleret.

Gentag dette, indtil du er komfortabel med at holde dronen svævende og lande den forsigtigt igen.

9. Flyvning til venstre/højre og fremad/bagud

For at manøvrere din drone til venstre, højre, fremad og bagud skal du holde Throttle på en konstant niveau for at opretholde dronens flyvehøjde. Derefter bruger du den højre styrepind til at styre quadkopteren i den ønskede retning.

Begynd med at lade dronen svæve stabilt over jordoverfladen ved at justere Throttle.

Skub den højre styrepind fremad for at flyve dronen let fremad.

Træk den højre styrepind tilbage for at bringe dronen tilbage til dens oprindelige position.

Flyv nu dronen baglæns nogle meter og returnér den til dens oprindelige position.

Skub den højre styrepind til venstre for at flytte din drone nogle meter til venstre.

Flyv dronen tilbage til dens oprindelige position og flyv den derefter nogle meter til højre.

Hvis dronen begynder at rotere (Yaw), skal du justere den venstre styrepind til venstre eller højre for at holde dronen vendt i samme retning.

(Pro tip: Når du bevæger dig i begge retninger, vil du muligvis opleve, at dronen taber højde. For at opretholde dronens højde, skal du justere Throttle og give mere strøm, når du drejer eller bevæger dig.)

10. Flyv i et kvadratisk mønster

Nu hvor du er i luften og har forståelse for at flyve en quadcopter i de fire grundlæggende retninger, er det tid til at kombinere disse færdigheder og begynde at flyve i mønstre. Dette vil give dig en fornemmelse af at anvende alle styringsformerne samtidigt.

For at flyve i et kvadratisk mønster, skal du holde dronen vendt væk fra dig hele tiden.

Skub den højre styrepind fremad (Throttle) og flyv et par meter fremad. Derefter centrér den højre styrepind, og lad dronen svæve på stedet.

Skub derefter den højre styrepind mod højre (Roll) og flyv et par meter til højre. Derefter lader du dronen svæve i nogle få sekunder.

Træk den højre styrepind tilbage og flyv et par meter bagud. Svæv derefter på stedet i et par sekunder. Skub så den højre styrepind til venstre og bring dronen tilbage til dens oprindelige position.

Du har lige fløjet i et kvadratisk mønster! Fortsæt med at gentage dette, indtil du er komfortabel med hele processen, og gå derefter videre til vores næste mønster – at flyve i en cirkel.

11. Flyv i en cirkel

Nu er det tid til at finjustere dine samtidige styringsfærdigheder med din drone.

For at flyve en drone i en cirkel skal du bruge Throttle, Roll og Pitch samtidigt.

Som altid starter du med at bruge Throttle til at få dronen i luften. Beslut derefter, om du vil flyve med uret eller mod uret.

Lad os antage, at du vil flyve med uret (til højre) i dette eksempel.

Hold dronen vendt væk fra dig, og skub den højre styrepind diagonalt op og til højre. Dette kombinerer Pitch og Roll på samme tid og starter dronens cirkulære bevægelse mod højre.

Efter nogle få meter begynder du at dreje mere til højre ved at skubbe den højre styrepind yderligere mod højre, hvilket giver mere Roll. Dette får dronen til at cirkulere mere til højre.

Efter et kort stykke tid skal du begynde at bevæge den højre styrepind diagonalt ned mod bunden til højre og fortsætte med at cirkulere dronen ved at justere den højre styrepind, indtil den vender tilbage til sin oprindelige position.

Prøv at ændre retninger og gradvist dreje den højre styrepind for at flyve i en cirkel. Hvis du bemærker, at dronen begynder at rotere og bevæge sig i forskellige retninger, skal du justere quadcopterens Yaw ved at skubbe den venstre styrepind til venstre eller højre.

12. Brug Yaw-styring til at dreje din drone

For at få din drone til at dreje, skal du først bruge Throttle for at løfte den op i luften. Når du har opnået en komfortabel svævehøjde, skal du manipulere den venstre styrepind i begge retninger. Dette vil medføre, at quadcopteren drejer om sin egen akse på stedet.

Foretag en 360 graders rotation med dronen. Derefter skubber du den venstre styrepind i modsatte retning og udfører en 360 graders rotation i den modsatte retning.

Fortsæt med at gentage denne proces, indtil du føler dig fortrolig med hele øvelsen.

13. Begynderflyvningsteknikker med din kameradrone

Her er nogle teknikker for begyndere, som du kan mestre:

✔ Holde dronen svævende på stedet.

✔ Svæve og dreje dronen.

✔ Drej dronen i forskellige vinkler og flyv den til venstre / højre og fremad / bagud, indtil du føler dig tryg ved at flyve en quadcopter uden at have samme orientering som dig.

✔ Flyv din drone i et kvadratisk mønster.

✔ Flyv din drone i en cirkel.

✔ Flyv i forskellige højder.

✔ Vælg to mål på jorden og gentag flere gange med landing, flyvning og landing på hvert mål.

Se også videoen nedenfor, som viser denne øvelse:

14. Avancerede flyveteknikker

Her er nogle mere avancerede flyveteknikker, som du kan udforske og mestre:

✔ Flyv i et "8-tals" mønster. Dette kræver, at du konstant holder dronens front vendt fremad.

✔ Bankdrejninger. Hold en lille Pitch fremad for at bevæge dig fremad. Anvend Throttle og rul quadcopteren i retning af drejningen (venstre eller højre).

Se også videoen nedenfor som et eksempel på bankdrejninger:

15. Næste trin

Vi ønsker dig tillykke med at have gennemført vores "Droneguide for begyndere – Sådan kommer du i gang med at flyve en drone" træningsvejledning! Vi håber, at denne vejledning har sat dig på rette kurs til at flyve din drone som en dygtig dronepilot.

Hvis du endnu ikke har erhvervet en drone eller en quadcopter, kan du udforske vores omfattende udvalg af droner ved at klikke på linket nedenfor:

Hvilken drone anbefales til begyndere? Afhængig af dit budget og dine krav til kameraet, tilbyder vi et bredt udvalg af de bedste droner i forskellige prisklasser, som starter fra 449 kr. og går op til 200-300.000 kr. Vi har udarbejdet en guide til de bedste droner i hver prisklasse, som du kan finde herunder:

Klik nedenfor på de forskellige prisklasser og find de bedste droner til prisen.

Vi håndplukker de bedste droner fra de største droneproducenter

Droneland.dk undersøger kontinuerligt markedet for de bedste droner i alle prisklasser, både til hobby og professionel brug - med og uden kamera. Vi er autoriseret forhandler af de bedste producenter så som DJIAutelHubsanChasing, Swellpro og JJRC.

Vi tester kontinuerligt de nyeste drone modeller på markedet og håndplukker kun de bedste droner.

Vi tilbyder de bedste droner indenfor alle prisklasser, så uanset om du er begynder pilot, øvet pilot eller skal bruge en drone til erhverv, er du altid sikker på at finde det helt rigtige produkt til dit behov og budget på Droneland.dk

Product added to wishlist
Product added to compare.

Dette websted bruger cookies til at forbedre din oplevelse.