Guide til droneregler i 2024

Videopræsentation af dronereglerne i 2024

I denne sektion opdaterer vi dig på de seneste droneregler, som er gældende for flyvning med droner.

Før du tager ud at flyve for første gang, bør du kende nogle grundlæggende regler for droneflyvning. Der er fælleseuropæiske regler, der gælder i hele EU, samt særlige danske regler om afstandskrav. Som dronepilot skal du følge dem alle.

De mest almindelige regler, som de fleste dronepiloter følger, er i den åbne kategori. For den almindelige forbruger falder de mest almindelige typer droner generelt ind i en åben kategori, hvis du følger reglerne på denne side.

Nedenfor giver vi et overblik over de grundlæggende regler og en guide, der hjælper dig med at forstå, hvilket certifikat du har brug for. Samtidig giver vi dig også redskaberne til forhåbentlig at føle dig helt hjemme i reglerne, inden du flyver.

Kort opsummering og overblik over dronereglerne i 2024

Certifikater, forsikringer og orientering

Dronecertifikat

Mini droner og mikro droner med en vægt under 250 gram kræver ikke dronecertifikat.

Er dronen større med en vægt over 250 gram, er ansvarsforsikring og dronecertifikat påkrævet. Certifikat erhverves online på droneregler.dk via en online multiple choice test for A1/A3 certifikat.

Ansvarsforsikring

Mini droner og mikro droner med en vægt under 250 gram kræver ikke dronecertifikat men blot en ansvarsforsikring.

Er dronen større med en vægt over 250 gram, er ansvarsforsikring og dronecertifikat påkrævet. Certifikat erhverves online på droneregler.dk via en online multiple choice test for A1/A3 certifikat.

Dronezoner

Hold dig altid orienteret hvor du må flyve og hvor du ikke må flyve på "Dronezoner" inde på droneregler.dk.

Privatliv

Ejendomme

Det er forbudt at flyve din drone inden for 2,5 meter af ejendomme, der ikke er indhegnet af et hegn, en hæk eller en have.

Mur, hegn og hæk

Overflyvning af hæk, hegn og mur er kun tilladt, når dronen:

 • Befinder sig mindst 100 meter over jorden.

 • Bevæger sig med en hastighed på mindst 5 meter per sekund.

Natflyvning med droner

Dronen skal være udstyret med et synligt, grønt og blinkende lys på undersiden.

Luftfart

Lufthavne

Der skal holdes en minimumsafstand på 5 kilometer til civile lufthavne, når du flyver din drone.

Militærlufthavne

Der skal holdes en minimumsafstand på 8 kilometer til militærlufthavne, når du flyver din drone.

Lægehelikopterplads

Der skal holdes en minimumsafstand på 2 kilometer til lægehelikopterpladser.

Områder

Sikringskritiske områder

Det er forbudt at flyve droner inden for en radius af 150 meter fra sikringskritiske områder, såsom ambassader og fængsler.

Militære områder og fartøjer

Der skal holdes en minimumsafstand på 1 kilometer til militære områder og fartøjer.

Veje, bybaner og jernbaner

Det kræver tilladelse af Trafikstyrelsen at overflyve veje, bybaner og jernbaner.

Haver, slotte og kulturejendomme

Her skal man opretholde en afstand på minimum 150 meter.

Indsatsområder

Der skal holdes en minimumsafstand på 1 kilometer til indsatsområder.

Steder med adgangskontrol

Det kræver tilladelse af Trafikstyrelsen at flyve i områder med adgangskontrol.

Yderligere ressourcer

Droneregler 2024 uddybet

Overblik over regler

 • Læs dronens brugermanual

 • Tegn en droneforsikring

 • Tag det korrekte dronecertifikat

 • Hold sikkerhedsafstand på 1:1 af flyvehøjden (50 m højde=50 m afstand)

 • Max. højde: 120 meter over jordniveau

 • Flyv aldrig udenfor synsvidde

 • Flyv ikke over mennesker eller forsamlinger af mennesker

 • Hold 5 km afstand til offentlige flyvepladser

 • Hold 2 km afstand til lægehelikopternes landingspladser (HEMS)

 • Hold 150 meters afstand til politistationer, ambassader og kolonne-3-virksomheder

 • Hold 300 meters afstand til militære ejendomme og fartøjer

 • Flyv ikke i natur- og miljøbeskyttelsesområder 

 • Flyv ikke over offentlige veje, hvor hastighedsgrænsen er over 70 km/t, medmindre du har fået tilladelse af infrastrukturforvalteren

 • Du skal have lov til at flyve over folks private grund, hvis den er omkranset af hegn, hæk og mur

 • Hvis der ikke er hegn, hæk eller mur, må du ikke flyve tættere på bygninger end 2,5 meter

 • Om natten skal din drone udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Drone certificering

A1/A3 certifikat

Det teoretiske certifikat for lette droner hedder A1, mens det for tungere hedder A3. Når du består teoriprøven til teoribeviset, består du derfor både A1 og A3 teoribeviset.

Med andre ord, hvis du består denne test, skal du flyve med de letteste og tungeste droner. Grunden til, at de tungeste droner kan flyves i en ren teoretisk test, er, at her skal man flyve uden for befolkede områder.

Hvis du har opnået et A1/A3 teoretisk certifikat, kan du flyve i de nævnte kategorier. Du skal f.eks. ikke A2, flyv A3-bedømte droner.

A2 certifikat

I mellemkategorien af ​​droner er kvalifikationsbeviset A2. Dette certifikat giver dig nogle akkreditiver, som du ikke har med A1/A3 teoribeviset, da du skal gennemføre praktisk selvtræning, før du kan få A2 certifikatet.

Med kvalifikationsbevis A2, f.eks. flyve tættere på lufthavnen, end hvis du kun har et teoretisk certifikat. Man skal også flyve tættere på folk, og derfor skal man i A2-klassen også vide mere praktisk end til de teoretiske certifikater.

Undtagelser

 1. Hvis din drone vejer mindre end 250 gram inklusive kamera og tilbehør, behøver du ikke et dronecertifikat.
 2. Hvis din drone vejer mindre end 250 gram, kan du flyve over mennesker - dog i så kort tid som muligt er der ingen forsamlinger af mennesker.
 3. Hvis du har et A2 certifikat kan du flyve op til 2 km fra en offentlig eller militær lufthavn. lufthavn - Dog højst 40 meter over landingsbanen.
 4. Hvis du ønsker at flyve tættere end 150 meter til politistationer, ambassader og virksomheder i kolonne 3, skal du have tilladelse fra det danske transportstyrelse
 5. Hvis du vil flyve tættere end 300 meter til militære områder eller skibe.
 6. Hvis du vil flyve nærmere end 1 km til en HEMS-lufthavn eller en generel lufthavn med A2-certifikat eller 2 km til militærlufthavnen, skal du have tilladelse fra det dannske transportstyrelse.

Udvalgte mini droner under 250 gram - Kræver ikke certifikat

Som netop gennemgået kræver vores droner under 250 gram ikke dronecertifikat. Se et lille udvalg af vores mini droner nedenfor.

Guide: Dette dronecertifikat passer til din drone

Er der et C0, C1, C2, C3 eller C4-mærke på din drone?

Hvis din drone har tallet 1-4 som vist i billedet til venstre er dronen C-mærket. Hvis ikke, vil den gå under Legacy-dronenavnet. De fleste af dronerne på markedet i dag i 2024, er stadig kategoriseret som "Legacy droner".

Regler for legacy droner

Vægtklasse

0-250 gram

250-500 gram

500 gram – 2 kg

Kræves certifikat?

Nej

Ja A1/A3 certifikat

Ja kræver A2 certifikat

Kræves der ansvarsforsikring?

Ja

Ja

Ja

Generelle regler

Selvom du ikke behøver et dronecertifikat, skal du stadig flyve iht. lovgivningen - både den europæiske og den danske.

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Herunder finder du kravene opsummeret for dig som flyver med en drone, der vejer under 250 gram.

 • Læs brugermanualen til dronen 

 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)

Hvor må du flyve:

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås

 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker

 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav: 

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)

 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s

 • Maksimalt 120 m over terræn

 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør.
  NB: Da registreringen som droneoperatør endnu ikke er klar til brug, skal virksomheder mærke dronen med CVR-nr. Har du som privatperson ikke et dronekompetencecertifikat skal du mærke dronen med gyldige kontaktoplysninger inkl. gyldigt telefonnummer.

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Legacy-droner med en startmasse på under 500 g skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A1.

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Som fjernpilot skal du overholde disse regler:

 • Du må ikke overflyve personforsamlinger, og du skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt

 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn

 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Legacydroner med en startmasse på under 2 kg skal følge de operative regler, som gælder i kategorien A2

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Som fjernpilot skal du overholde disse regler:

 • Du skal være indehaver af A2-kompetencecertifikat

 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker

 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn

 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Regler for C-mærkede droner

Vægtklasse

0-250 gram

250-899 gram

900 gram- 4 kg

Kræves certifikat?

Nej

Ja A1/A3 certifikat

Ja kræver A2 certifikat

Kræves der ansvarsforsikring?

Ja

Ja

Ja

Generelle regler

Selvom du ikke behøver et dronecertifikat, skal du stadig flyve iht. lovgivningen - både den europæiske og den danske.

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Herunder finder du kravene opsummeret for dig som flyver med en drone, der vejer under 250 gram.

 • Læs brugermanualen til dronen 

 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)

Hvor må du flyve:

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås

 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker

 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav: 

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)

 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s

 • Maksimalt 120 m over terræn

 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør.
  NB: Da registreringen som droneoperatør endnu ikke er klar til brug, skal virksomheder mærke dronen med CVR-nr. Har du som privatperson ikke et dronekompetencecertifikat skal du mærke dronen med gyldige kontaktoplysninger inkl. gyldigt telefonnummer.

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Selvom du ikke behøver et dronecertifikat, skal du stadig flyve iht. lovgivningen - både den europæiske og den danske.

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472 og 9453. I 947 finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker, mens du i 945 finder kravene til din C-mærkede drone.

Herunder finder du kravene opsummeret for dig som flyver med en drone, der vejer under 250 gram.

 • Læs brugermanualen til dronen 

 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)

Hvor må du flyve:

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås

 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker

 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav: 

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav, men skal være bragt på markedet før d. 1. januar 2024)

 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s

 • Maksimalt 120 m over terræn

 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør.
  NB: Da registreringen som droneoperatør endnu ikke er klar til brug, skal virksomheder mærke dronen med CVR-nr. Har du som privatperson ikke et dronekompetencecertifikat skal du mærke dronen med gyldige kontaktoplysninger inkl. gyldigt telefonnummer.

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472 og 9453. I 947 finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker, mens du i 945 finder kravene til din C-mærkede drone.

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person

 • Du skal være bekendt med brugermanualen

 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 

 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning

 • Gennemføre online test godkendt af Trafikstyrelsen

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion

 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C2-mærket

 • Maksimalt 120 m over terræn

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Droneoperatøren skal være registreret

Legacy-droner med en startmasse på under 500 g skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A1.

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Som fjernpilot skal du overholde disse regler:

 • Du må ikke overflyve personforsamlinger, og du skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt

 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn

 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472 og 9453. I 947 finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker, mens du i 945 finder kravene til din C-mærkede drone.

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person

 • Du skal være bekendt med brugermanualen

 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test 

Hvor må du flyve:

 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker

 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker

 • Du må kun flyve inden for synsvidde 

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C1-mærket

 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

 • Maksimalt 120 m over terræn 

Yderligere krav:

 • Droneoperatøren skal være registreret

Legacydroner med en startmasse på under 2 kg skal følge de operative regler, som gælder i kategorien A2

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472. Her finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker.

Som fjernpilot skal du overholde disse regler:

 • Du skal være indehaver af A2-kompetencecertifikat

 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker

 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn

 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

For at flyve drone i Danmark, skal du overholde både de fælles europæiske regler, og de danske regler.
I den danske bekendtgørelse 22531 kan du finde alle de afstandskrav og områder, hvor du må flyve og ikke må flyve. Disse afstandskrav skal du overholde, uanset om der er krav om dronecertifikat til din drone eller ej. Udover den danske bekendtgørelse, skal du følge den europæiske forordning 9472 og 9453. I 947 finder du information om, hvor stor afstand du skal holde til mennesker, mens du i 945 finder kravene til din C-mærkede drone.

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person

 • Du skal være bekendt med brugermanualen

 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 

 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning

 • Gennemføre online test godkendt af Trafikstyrelsen

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion

 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C2-mærket

 • Maksimalt 120 m over terræn

 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Droneoperatøren skal være registreret

Husk at registrere dig selv eller din virksomhed som droneoperatør

Europæisk og dansk lovgivning skelner mellem begreberne fjernpilot og droneoperatør, og selvom de to udtryk er ens, er det 2 forskellige ting. Derfor skal du i de fleste tilfælde registrere dig som droneoperatør og i de fleste tilfælde som fjernpilot.

Som droneoperatør skal du registrere dig hos Trafikstyrelsen. Når du eller din virksomhed tilmelder dig, modtager droneoperatøren et unikt droneoperatørnummer, som skal bruges på alle droner, der flyves. Det betyder, at en droneoperatør kun har brug for et dronetelefonnummer til flere droner, ikke før man skulle registrere hver drone individuelt. Du er ikke længere nødvendig, og databasen med tidligere registrerede droner er ophørt med at eksistere.

Dette er forskellene mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot

I almindelig sprogbrug bruger fjernpilot udtrykket dronepilot og definerer dig som en, der er dronecertificeret, eller som flyver en mikrodrone. Du er registreret som fjernpilot, når du henter et dronecertifikat med dronecertifikatnummeret skrevet på. Det danske fjernpilotens dronelicensnummer begynder med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Hvis du har en mikrodrone, der vejer under 250 gram, behøver du ikke et dronecertifikat. Så registrering som fjernpilot er ikke obligatorisk, men registrering som droneoperatør er stadig påkrævet, hvis din drone har en sensor eller er i stand til at transmittere 80 joule kinetisk energi.

De fleste fjernpiloter er derfor enten registreret som droneoperatør, hvis de flyver privat eller tilslutter sig et firma, der er registreret som droneoperatør, det være sig en større virksomhed eller deres egen private virksomhed.

Droneoperatør

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis han flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller ejer en virksomhed, der er ansvarlig for driften af ​​droner, er denne person en droneoperatør. Derfor er fjernpiloten og droneoperatøren også adskilt. Og derfor skal du også sikre dig, at du er eller er i familie med en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En dronebruger skal registrere, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer mindre end 250 gram, men dronen har en sensor, såsom et kamera. Også droneoperatøren skal registrere, selvom dronen vejer mindre end 250 gram, hvis den kan levere mere end 80 joule kinetisk energi i tilfælde af et styrt.

Andre klasser - Specifikke og Certificerede kategori

Du har lige gennemgået de mest generelle regler for flyvning i åben klasse. Hvis du ønsker at flyve bortset fra de givne tilladelser, flyver du i en åben kategori, din aktivitet tilhører en bestemt kategori eller en certificeret kategori.

Den specifikke kategori

Den specifikke kategori inkluderer alle droneflyvninger, der ikke falder ind under de klart definerede regler for Open Class.

Eksempler på dette kunne være:

Flyvende droner, der vejer mere end 25 kg

Tab af genstande fra droner

Flyvende droner uden for droneoperatørens sigtelinje

Ovenstående skal ikke betragtes som en udtømmende liste over droneaktiviteter, der gælder for specifikke. . kategori, men for at illustrere, at alle højrisiko droneflyvninger falder ind under denne kategori. Et eksempel på denne undtagelse er, at hvis droneflyvningen har passagerer eller udgør en meget høj risiko, falder operationen ind under den certificerede kategori.

At flyve i en bestemt kategori kræver en driftstilladelse udstedt af det danske transportstyrelse eller en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Læs her, hvordan du får tilladelse til en bestemt kategori af specialflyvninger.

Den certificerede kategori

Den certificerede kateogori er beregnet til droneoperationer, hvor mennesker eller farlige stoffer transporteres. Selve referencerammen for den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EASA, og ansøgningen om den certificerede kategori vil indgå i udviklingsarbejdet, hvor både Transportstyrelsen og EASA skal arbejde med ansøgningen. Derfor skal du også overveje, at ansøgningen kræver lang behandlingstid.

FPV droneflyvning med FPV briller

 • De generelle regler for flyvning i underkategori A3 skal overholdes (bortset fra operationer, der udføres under Modelflyvning Danmarks artikel 16 operationstilladelse).

 • Der skal være en observatør til stede under operationer med kamerabriller.

 • Kun én observatør er tilladt pr. droneoperation.

 • Droneobservatøren skal befinde sig ved siden af fjernpiloten.

 • Der skal etableres tydelig og effektiv kommunikation mellem fjernpiloten og observatøren.

 • Brug af hjælpemidler som kikkerter til at følge dronen er ikke tilladt.

 • Observatøren skal kunne bevare overblikket over dronens placering og eventuel risiko for sammenstød.

Droneflyvning med brug af kamerabriller betegnes som First Person View eller FPV, hvilket frit oversat betyder at se tingene fra første persons perspektiv. Dette indebærer, at fjernpiloten følger droneoperationen ved hjælp af kamerabriller og ser verden fra dronens synsvinkel, i stedet for at følge dronens position set fra jorden.

Da fjernpiloten på denne måde ikke kan opretholde den krævede synslinje til dronen (Visual Line of Sight - VLOS), er det nødvendigt for piloten at sikre, at dronen bliver overvåget på en anden måde for at overholde reglerne.

Dette er grunden til, at det ifølge droneforordningen (EU 2019/947) er et krav, at fjernpiloten sikrer, at der er en observatør til stede, som kan advare fjernpiloten i tilfælde af, at dronen risikerer at kollidere med objekter, flyve over menneskemængder eller ind i forbudte områder. Fjernpiloten skal reagere på observatørens anvisninger og udføre de nødvendige undvigemanøvrer.

Hvor er det tilladt at flyve med kamerabriller (FPV)?

En af de mest almindelige anvendelser af kamerabriller er i forbindelse med såkaldte droneræs, hvor dronepiloter konkurrerer mod hinanden. Normalt arrangeres droneræs af klubber og foreninger. I overensstemmelse med artikel 16 i EU-forordningen 2019/947 har Modelflyvning Danmark modtaget en operationel tilladelse, der også dækker organiseringen af ​​sådanne arrangementer.

Hvis du derimod ønsker at udføre en operation med kamerabriller, der ikke er relateret til Modelflyvning Danmark, falder du ind under den åbne kategori A3-underkategori. Dette medfører følgende krav og begrænsninger:

 • Du skal have en observatør til at assistere dig.

 • Du må ikke flyve over personer, der ikke er involveret i operationen.

 • Du må ikke flyve i områder med tæt befolkning.

 • Du skal opretholde mindst 150 meters afstand til boligområder, erhvervsområder og industriområder.

Det skal også bemærkes, at indendørs droneluftfart, herunder brug af kamerabriller, normalt ikke er underlagt de samme regler som udendørs flyvning med droner. I stedet skal du normalt følge de ordensregler og bestemmelser, der gælder for de pågældende lokaler.

Rollen som fjernpilot

Fjernpiloten har en afgørende rolle i hele droneoperationen, da det er deres ansvar at sikre, at operationen udføres sikkert og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette inkluderer også at have et dronecertifikat, hvis det er påkrævet for den specifikke drone-model. Fjernpiloten skal derfor have en god forståelse for både droneforordningen og den nationale dronebekendtgørelse (BEK 2253), som indeholder alle de relevante afstandskrav i Danmark.

Med andre ord bærer fjernpiloten det overordnede ansvar for hele droneoperationen og skal sikre, at den udføres på en sikker måde. Dette indebærer også, at fjernpiloten skal udføre alle nødvendige manøvrer baseret på eventuelle instruktioner fra observatøren.

Derfor er det også fjernpilotens ansvar at give observatøren de nødvendige instruktioner om deres rolle. Da der ikke er krav om, at observatøren skal have et dronecertifikat, er det fjernpilotens ansvar at sikre, at observatøren har kendskab til de gældende regler, så de sikkert kan udføre deres opgave.

Observatørens rolle

I henhold til forordning (EU) 2019/947 beskrives en "observatør for ubemandede luftfartøjer" som følger:

En observatør er en person, der befinder sig ved siden af fjernpiloten og hjælper fjernpiloten ved visuelt at observere det ubemandede luftfartøj. Observatøren har til opgave at hjælpe fjernpiloten med at holde dronen inden for synsvidde og sikre, at flyvningen udføres sikkert.

Med andre ord skal observatøren fungere som fjernpilotens øjne og advare fjernpiloten, før der opstår farlige situationer, såsom advarsel om risikoen for, at dronen flyver ind i objekter, over menneskemængder eller ind i forbudte områder. Fjernpiloten skal reagere på observatørens anvisninger og udføre de nødvendige undvigemanøvrer.

Det er ikke påkrævet, at observatøren har et dronecertifikat, og der kræves ikke specifikke færdigheder for at udføre opgaven. Dog skal observatøren være i stand til at advare fjernpiloten om potentielle farer og overtrædelser under flyvningen. Derfor er det vigtigt at instruere observatøren i, hvad de skal være opmærksomme på, inden flyvningen påbegyndes.

Observatøren fungerer som fjernpilotens øjne, da fjernpiloten ikke har visuel kontakt med dronen, ligesom fjernpiloten heller ikke har overblik over det omkringliggende luftrum. Derfor skal observatøren kunne orientere sig uden brug af tekniske hjælpemidler som kikkerter eller digitale platforme.

Det er ikke tilladt at bruge observatøren til at udvide rækkevidden af droneoperationen. Observatøren er kun til stede for at opretholde VLOS-kravet, og derfor skal de stå ved siden af fjernpiloten for at sikre, at observatørens udsyn svarer til det, fjernpiloten ville have, hvis de ikke brugte kamerabriller. Af samme grund er det kun tilladt at have én observatør pr. droneoperation.

Hvis man ønsker at bruge flere observatører eller udføre droneflyvning på andre måder end det, der er tilladt i Modelflyvning Danmark og underkategori A3, skal man overholde reglerne for flyvning i den specifikke kategori. Dette kan kræve en operationstilladelse baseret på indsendt SORA- eller PDRA-ansøgning.

Kilde: Trafikstyrelsen

For dig der søger mere viden om droner

Product added to wishlist
Product added to compare.